Velkommen til
Uteliv i Nordkapp

flagsMap

NØDEN PUB

KOR KJENTFOLK MØTES
ALT FRA FOTBALL TIL QUIZ

CORNER

RESTAURANT
MED LUNCH &
MIDDAG

KURS
KONFERANSER
& FESTER

BYENS

DISKOTEK

Velkommen til Corner, Nøden og Z!

Sulten?

 

Corner viser Premier League-fotball!